Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_000148' order by Mol_ID


FamilyChenopodiaceae
PlantAnabasis aphylla L.
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromatographie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
10:00.09 GLC-Area-%
12:00.32 GLC-Area-%
14:00.45 GLC-Area-%
16:013.21 GLC-Area-%
18:02.10 GLC-Area-%
18:1Δ9c13.24 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c65.38 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c4.82 GLC-Area-%
20:00.00 GLC-Area-%
22:00.00 GLC-Area-%