Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_000263' order by Mol_ID


FamilyBorago officinalis
PlantBoraginaceae
AuthorsGorjaev, M.I.
Evdakova, N.A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromatografii organitscheskikh kislot; Alma-Ata: Izd. Nauka Kazakhskoi SSR
Volume
Page(s)
RemarksBoretsch

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:012.00 GLC-Area-%
18:04.00 GLC-Area-%
18:1Δ9c18.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c37.00 GLC-Area-%
18:3Δ6c,9c,12c20.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c0.90 GLC-Area-%
18:4Δ6c,9c,12c,15c0.90 GLC-Area-%
20:1Δ11c4.00 GLC-Area-%
22:1Δ13c2.00 GLC-Area-%