Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_000532' order by Mol_ID


FamilyUmbelliferae
PlantCryptodiscus didymus eng. kor.
AuthorsGorjaev, M.I.
Evdakova, N.A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromatografii organitscheskikh kislot; Alma-Ata: Izd. Nauka Kazakhskoi SSR
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:05.98 GLC-Area-%
18:1Δ6c19.91 GLC-Area-%
18:1Δ9c38.28 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c35.83 GLC-Area-%