Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_000804' order by Mol_ID


FamilyPolygonaceae
PlantFagopyrum sagittatum gilib.
AuthorsGorjaev, M.I.
Evdakova, N.A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromatografii organitscheskikh kislot; Alma-Ata: Izd. Nauka Kazakhskoi SSR
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
12:00.30 GLC-Area-%
13:00.20 GLC-Area-%
14:00.60 GLC-Area-%
15:00.40 GLC-Area-%
16:016.60 GLC-Area-%
16:10.40 GLC-Area-%
16:20.20 GLC-Area-%
18:02.40 GLC-Area-%
18:1Δ9c33.60 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c31.80 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c5.80 GLC-Area-%
20:01.90 GLC-Area-%
20:2Δ11c,14c0.50 GLC-Area-%
22:02.00 GLC-Area-%
22:1Δ13c0.10 GLC-Area-%
23:00.50 GLC-Area-%
24:00.20 GLC-Area-%