Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_000851' order by Mol_ID


FamilyLeguminosae
PlantGlycine hispida maxima
AuthorsGorjaev, M.I.
Evdakova, N.A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromatografii organitscheskikh kislot; Alma-Ata: Izd. Nauka Kazakhskoi SSR
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
12:00.00 GLC-Area-%
14:00.21 GLC-Area-%
14:10.00 GLC-Area-%
16:012.80 GLC-Area-%
16:10.71 GLC-Area-%
17:00.38 GLC-Area-%
18:02.74 GLC-Area-%
18:1Δ9c17.70 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c9.50 GLC-Area-%
20:01.81 GLC-Area-%
20:1Δ11c0.04 GLC-Area-%
22:00.04 GLC-Area-%
19:053.80 GLC-Area-%