Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_000858' order by Mol_ID


FamilyLeguminosae
PlantGopaifera coleosperma Benth.
AuthorsGorjaev, M.I.
Evdakova, N.A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromatografii organitscheskikh kislot; Alma-Ata: Izd. Nauka Kazakhskoi SSR
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:06.00 GLC-Area-%
18:02.00 GLC-Area-%
18:1Δ9c18.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c59.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c3.00 GLC-Area-%
20:02.00 GLC-Area-%
22:05.00 GLC-Area-%
24:05.00 GLC-Area-%