Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001003' order by Mol_ID


FamilyJuglans mandshurica Maxim.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)?
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
13:00.62 GLC-Area-%
14:01.31 GLC-Area-%
16:06.53 GLC-Area-%
18:03.19 GLC-Area-%
18:1Δ9c21.68 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c63.55 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c3.12 GLC-Area-%