Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001039' order by Mol_ID


FamilyLathyrus davidii Hancl.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
14:00.10 GLC-Area-%
16:06.50 GLC-Area-%
16:10.20 GLC-Area-%
18:02.50 GLC-Area-%
18:1Δ9c10.80 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c74.20 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c3.00 GLC-Area-%
20:01.50 GLC-Area-%
20:30.60 GLC-Area-%