Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001058' order by Mol_ID


FamilyLesquerella gordonii (S. Wats.)
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:02.00 GLC-Area-%
16:11.00 GLC-Area-%
18:02.00 GLC-Area-%
18:1Δ9c22.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c5.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c7.00 GLC-Area-%
20:1Δ11c0.50 GLC-Area-%
OH-18:10.70 GLC-Area-%
OH-20:161.00 GLC-Area-%