Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001067' order by Mol_ID


FamilyLesquerella ovalifolia Rydb.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:02.00 GLC-Area-%
16:10.90 GLC-Area-%
18:02.00 GLC-Area-%
18:1Δ9c14.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c6.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c11.00 GLC-Area-%
20:1Δ11c0.60 GLC-Area-%
OH-18:11.00 GLC-Area-%
OH-20:162.00 GLC-Area-%