Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001084' order by Mol_ID


FamilyLibanotis marginata Eug. Kor.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
10:02.84 GLC-Area-%
12:00.84 GLC-Area-%
14:00.67 GLC-Area-%
16:04.73 GLC-Area-%
18:01.82 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c29.95 GLC-Area-%