Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001101' order by Mol_ID


FamilyLinum corymbiferum Rchl.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:05.80 GLC-Area-%
18:04.70 GLC-Area-%
18:1Δ9c32.60 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c14.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c43.00 GLC-Area-%