Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001115' order by Mol_ID


FamilyLinum medium Br. ex Br. et A. Brocow
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:06.60 GLC-Area-%
18:03.40 GLC-Area-%
18:1Δ9c7.90 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c70.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c11.30 GLC-Area-%