Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001118' order by Mol_ID


FamilyLinum nervosum Waldst.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:05.80 GLC-Area-%
18:04.40 GLC-Area-%
18:1Δ9c29.90 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c14.30 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c45.50 GLC-Area-%