Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001133' order by Mol_ID


FamilyLinum viscosum Dc.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:06.90 GLC-Area-%
18:02.40 GLC-Area-%
18:1Δ9c9.90 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c29.60 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c51.20 GLC-Area-%