Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001137' order by Mol_ID


FamilyLithospermum apulum (L.) Vahl.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:06.00 GLC-Area-%
18:02.00 GLC-Area-%
18:1Δ9c12.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c17.00 GLC-Area-%
18:3Δ6c,9c,12c6.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c41.00 GLC-Area-%
18:4Δ6c,9c,12c,15c14.00 GLC-Area-%
20:1Δ11c1.00 GLC-Area-%