Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001143' order by Mol_ID


FamilyLolium perenne L.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
8:01.30 GLC-Area-%
10:00.90 GLC-Area-%
11:00.90 GLC-Area-%
12:00.80 GLC-Area-%
13:00.70 GLC-Area-%
14:00.90 GLC-Area-%
15:00.70 GLC-Area-%
16:018.20 GLC-Area-%
16:16.60 GLC-Area-%
18:01.50 GLC-Area-%
18:1Δ9c4.30 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c11.70 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c50.90 GLC-Area-%
12:10.70 GLC-Area-%