Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001193' order by Mol_ID


FamilyMangifera indica L.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:06.50 GLC-Area-%
18:047.80 GLC-Area-%
18:1Δ9c38.20 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c4.40 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c0.50 GLC-Area-%
20:02.70 GLC-Area-%