Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001195' order by Mol_ID


FamilyManicaria saccifera Gaertn.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
10:06.60 GLC-Area-%
12:047.50 GLC-Area-%
14:018.90 GLC-Area-%
16:18.20 GLC-Area-%
18:02.40 GLC-Area-%
18:1Δ9c9.70 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c1.40 GLC-Area-%