Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001201' order by Mol_ID


FamilyMarshallia caespitosa Nutt.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
14:00.10 GLC-Area-%
16:03.30 GLC-Area-%
16:10.20 GLC-Area-%
18:01.70 GLC-Area-%
18:1Δ9c16.70 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c31.90 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c0.30 GLC-Area-%
20:00.40 GLC-Area-%
20:1Δ11c43.90 GLC-Area-%
20:2Δ11c,14c1.50 GLC-Area-%