Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001213' order by Mol_ID


FamilyMeriandra arvensis Dc.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:09.00 GLC-Area-%
18:03.00 GLC-Area-%
18:1Δ9c12.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c18.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c27.00 GLC-Area-%
20:01.00 GLC-Area-%
20:1Δ11c7.00 GLC-Area-%
20:2Δ11c,14c1.00 GLC-Area-%
22:00.90 GLC-Area-%
22:1Δ13c20.00 GLC-Area-%