Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001215' order by Mol_ID


FamilyMeriandra foetida Bourg.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:08.00 GLC-Area-%
18:02.00 GLC-Area-%
18:1Δ9c14.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c21.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c21.00 GLC-Area-%
20:01.00 GLC-Area-%
20:1Δ11c9.00 GLC-Area-%
20:2Δ11c,14c0.90 GLC-Area-%
22:00.50 GLC-Area-%
22:1Δ13c19.00 GLC-Area-%