Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001610' order by Mol_ID


FamilyCruciferae
PlantRaphanus raphanistrum L.
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
14:00.00 GLC-Area-%
16:05.90 GLC-Area-%
16:10.20 GLC-Area-%
18:01.60 GLC-Area-%
18:1Δ9c18.40 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c16.80 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c10.80 GLC-Area-%
20:00.80 GLC-Area-%
20:1Δ11c9.40 GLC-Area-%
20:2Δ11c,14c0.70 GLC-Area-%
22:1Δ13c32.20 GLC-Area-%
23:00.00 GLC-Area-%
24:00.50 GLC-Area-%
24:1Δ15c2.00 GLC-Area-%
20:30.60 GLC-Area-%