Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001624' order by Mol_ID


FamilyPalmae
PlantRhopalostylis cheesemanii
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
10:00.10 GLC-Area-%
12:011.00 GLC-Area-%
14:014.60 GLC-Area-%
16:019.60 GLC-Area-%
16:10.20 GLC-Area-%
17:00.10 GLC-Area-%
18:02.80 GLC-Area-%
18:1Δ9c32.60 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c18.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c0.10 GLC-Area-%
20:00.30 GLC-Area-%
20:1Δ11c0.40 GLC-Area-%
22:00.10 GLC-Area-%