Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001627' order by Mol_ID


FamilyPalmae
PlantRhopalostylis sapida Wendl. A Drude
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
10:00.10 GLC-Area-%
12:09.40 GLC-Area-%
14:016.50 GLC-Area-%
15:00.10 GLC-Area-%
16:025.70 GLC-Area-%
16:10.10 GLC-Area-%
17:10.10 GLC-Area-%
18:04.90 GLC-Area-%
18:1Δ9c30.50 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c39.50 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c0.50 GLC-Area-%
20:00.20 GLC-Area-%
20:1Δ11c0.30 GLC-Area-%
21:00.30 GLC-Area-%
22:00.10 GLC-Area-%
22:1Δ13c0.10 GLC-Area-%
24:00.10 GLC-Area-%
19:00.20 GLC-Area-%