Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001672' order by Mol_ID


FamilyLabiatae
PlantSalvia silvestris L.
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:04.20 GLC-Area-%
18:02.30 GLC-Area-%
18:1Δ9c14.00 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c24.00 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c55.00 GLC-Area-%