Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_001857' order by Mol_ID


FamilyCruciferae
PlantCrambe pontica stev.
AuthorsGorjaev, M.I.
Evdakova, N.A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromatografii organitscheskikh kislot; Alma-Ata: Izd. Nauka Kazakhskoi SSR
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
14:00.00 GLC-Area-%
16:01.38 GLC-Area-%
16:10.00 GLC-Area-%
18:00.46 GLC-Area-%
18:1Δ9c22.25 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c20.30 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c8.27 GLC-Area-%
20:017.49 GLC-Area-%
20:1Δ11c1.44 GLC-Area-%
22:1Δ13c28.41 GLC-Area-%
23:00.00 GLC-Area-%