Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_002010' order by Mol_ID


FamilyJessenia polycarpa Mart.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)?
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
16:012.70 GLC-Area-%
16:10.80 GLC-Area-%
18:020.60 GLC-Area-%
18:1Δ9c81.80 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c1.90 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c0.40 GLC-Area-%
20:00.00 GLC-Area-%