Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_002033' order by Mol_ID


FamilyLarix sibirica Ledb.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
12:00.50 GLC-Area-%
13:00.60 GLC-Area-%
14:11.50 GLC-Area-%
15:02.30 GLC-Area-%
16:010.20 GLC-Area-%
16:11.60 GLC-Area-%
18:1Δ9c10.40 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c32.20 GLC-Area-%
18:2Δ11c,14c25.80 GLC-Area-%
18:3Δ6c,9c,12c3.40 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c4.00 GLC-Area-%
20:2Δ11c,14c4.70 GLC-Area-%