Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_002080' order by Mol_ID


FamilyLibertia pulchella (R. Br.) Spreng.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
12:00.30 GLC-Area-%
14:00.60 GLC-Area-%
15:00.20 GLC-Area-%
16:024.50 GLC-Area-%
16:10.50 GLC-Area-%
17:00.00 GLC-Area-%