Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_002118' order by Mol_ID


FamilyLycopersicon esculentum Mill.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
14:01.03 GLC-Area-%
16:09.50 GLC-Area-%
18:05.01 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c2.50 GLC-Area-%
20:01.32 GLC-Area-%