Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_002119' order by Mol_ID


FamilyLupinus polyphyllus L.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
14:00.00 GLC-Area-%
16:015.13 GLC-Area-%
16:10.13 GLC-Area-%
18:01.19 GLC-Area-%
18:1Δ9c28.57 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c41.34 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c12.53 GLC-Area-%
20:00.00 GLC-Area-%
20:1Δ11c0.00 GLC-Area-%
22:00.60 GLC-Area-%