Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_002121' order by Mol_ID


FamilyLycopersicon esculentum Mill.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
12:00.98 GLC-Area-%
13:00.19 GLC-Area-%
14:00.36 GLC-Area-%
15:00.36 GLC-Area-%
16:013.99 GLC-Area-%
16:10.96 GLC-Area-%
18:05.83 GLC-Area-%
18:1Δ9c22.77 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c52.31 GLC-Area-%
18:3Δ9c,12c,15c2.25 GLC-Area-%
20:00.00 GLC-Area-%